Ekstremalne stłoczenie

Skomplikowana technika, pętle pudełkowe i cierpliwość pacjentki doprowadziła nas po 26 miesiącach do celu jakim jest piękny uśmiech.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Clear Aligner

Pacjentka dorosła leczona za pomocą szyn Clear Aligner.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011
 • 012

Odbudowa

Ortodonta przysłał do mnie pacjenta z prośbą o kontynuację leczenia, gdyż jak twierdził, nie ma pomysłu na dalsze leczenie. Pierwszą rzeczą, którą wykonaliśmy, to odbudowa kompozytem ubytków szkliwa tak by można było przykleić w prawidłowej pozycji zamki. Raz jeszcze przykleiłem aparat. Po korekcie ortodontycznej zęby zostały odbudowane protetycznie za pomocą licówek porcelanowych i mostów.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

Zatrzymany kieł

Po usunięciu mlecznego kła, wprowadziłem za pomocą aparatu stałego jego stałego następcę.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Wyrznięte ektopowo kły dolne

Wprowadzenie do łuku dolnych kłów aparatem stałym. Czas leczenia 23 miesiące.

 • 001
 • 002
 • 003Wyrżnięte ektopowo kły dolne
 • 004

 • 005
 • 006

Płyta aktywna górna i dolna – płyta Schwarza

Rozbudowa łuków zębowych za pomocą aparatów wyjmowanych. To leczenie jest skuteczne u pilnych i współpracujących dzieci i rodziców.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004Płyta aktywna górna

 • 005Płyta Schwarza
 • 006Płyta aktywna dolna
 • 007
 • 008

 • 009

Retruzja siekaczy górnych

Pętle na łuku TMA pozwoliły na sprawne ustawienie siekaczy w łuku .

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007

Kły ektopowe

Wyrównanie zębów za pomocą aparatu samoligaturującego T1. Zamki T1 to najmniejsze zamki niskiego tarcia.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005

Pętle pudełkowe

Wprowadzanie ektopowo wyrzniętych kłów do łuku.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004Pętla pudełkowa

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010

Transpozycja

Transpozycja to zjawisko polegające na zamianie miejsca zębów w łuku. W tym przypadku w miejscu kłów wyrznęły się pierwsze przedtrzonowce. Uszeregowałem zęby, bez zmiany ich kolejności ustawienia. Próba zamiany miejscami zębów niosła by duże ryzyko utraty któregoś z nich.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

Zgryz krzyżowy przedni

Rekonstrukcja protetyczna brakującego lewego siekacza górnego.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

Zwężenie szczęki, aparat Hass

Pacjentka ze zwężeniem górnego łuku zębowego. Leczona aparatem Hassa. Stabilizacja za pomocą łuku podniebiennego. Czas leczenia 26 miesięcy.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://piskorscy.pl/images/inne_metody/inne_46

Stłoczenie siekaczy i kłów

Niwelizacja i dopasowanie łuków. Aparat niskiego tarcia. Czas leczenia 23 miesiące.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Aparat Herbsta

Pacjent z tyłozgyzem. Leczony zawiasami Herbsta w okresie skoku wzrostowego. Czas leczenia: 26 miesięcy.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004Aparat Herbsta

 • 005Aparat Herbsta
 • 006Aparat Herbsta
 • 007
 • 008

 • 009

Stłoczenie

Górny łuk zębowy szeregowany za pomocą aparatu kosmetycznego – kryształowego. Dolny łuk zębowy szeregowany zamkami niskiego tarcia – H4.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

Stłoczenie

Uszeregowanie zębów za pomocą standardowych zamków też jest możliwie. Wymaga dłuższego leczenia ale efekt jest zadowalający.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Zamki estetyczne – kryształowe

Zamki z kryształu, to rozwiązanie dla tych, którzy chcą by aparat był mniej widoczny.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004Aparat kosmetyczny

 • 005Aparat kosmetyczny
 • 006Aparat kosmetyczny
 • 007
 • 008

 • 009

TFBC – Twin force bite corrector

Aparat do wysuwania żuchwy i korekty wad klasy 2.

 • 001
 • 002
 • 003Twin force bite corrector
 • 004Twin force bite corrector

 • 005
 • 006
 • 007

Ekstruzja ortodontyczna dwójki

Za pomocą aparatu stałego uszeregowałem zęby i umożliwiłem odbudowę protetyczną siekacza bocznego.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007

Na ratunek zagrożonej jedynce

Leczenie ortodontyczne pozwoliło ocalić siekacza przyśrodkowego przed utratą.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Maska Delaire’a

Z pomocą maski Delaire’a wyciągam szękę. To działanie umożliwia poprawę relacji łuków zębowych i eliminację zgryzu urazowego na zębach przednich. Kluczowa jest dobra współpraca pacjenta i odpowiedniej wartości przyłożona siła do łuku zębowego.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

Miniśruba – implant ortodontyczny

Zakotwienie kostne umożliwia dowolne, pożądane przesunięcia zębów.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Przedtrzonowiec dolny poza łukiem

Dystalizacja zębów trzonowych pozwoliła wstawić dolną piątkę do łuku. Efekt zadziwiający!

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Stłoczenie

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Zgryz urazowy

Łuk językowy i aparat typu 2x4 pozwoliły na szybką eliminację zgryzu krzyżowego w odcinku przednim. Czas leczenia 4 miesiące.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Łuk językowy

Nie jestem zwolennikiem zakładania zamków u młodych pacjentów ze względu na problemy z higieną. Czasem nie ma wyboru i wczesne leczenie ortodontyczne aparatem stałym jest dobrym rozwiązaniem. Zgryz urazowy i aparat stały z łukiem językowym rozwiązały problem.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004Łuk językowy

 • 005
 • 006

Maska Dileire’a

Brak siekaczy bocznych był przyczyną niedoboru długości szczęki. Wykorzystałem chęć współpracy pacjentki i maskę twarzową do wysunięcia szczęki do poprawy warunków zwarciowych i estetyki uśmiechu.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011

Najstarsza pacjentka

Pacjentka blisko 70 letnia. Też pragnęła pięknego uśmiechu :)

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Stłoczenie

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Diastema

Ekstremalna diastema z urazowym wychyleniem siekaczy.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Utrzymywacz przestrzeni

Aparat zabezpieczający przed utratą miejsca. W oczekiwaniu na wyrzynający się ząb stały.

 • 001
 • 002
 • 003

Diastema, szparowatość

Zamknięcie szpar aparatem stałym. Czas leczenia 24 miesiące.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Aparat Klammta

Zdyscyplinowana pacjentka i świetny efekt leczenia aparatem wyjmowanym.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005Aparat Klammta
 • 006Aparat Klammta
 • 007
 • 008

 • 009

Łuk językowy

Za pomocą łuku językowego wprowadziłem kła.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

Gryz krzyżowy przedni - równia pochyła

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

Retainer stały

Etapy przyklejania retainera stałego.

 • 001
 • 002Drut retencyjny
 • 003Montaż retainera
 • 004Retainer stały

Przypadek periodontologiczny

Pacjent z głębokim zanikiem kości, rozchwianiem zębów przednich. Po wyrównaniu łuków zębowych uzyskałem stabilną okluzję, znaczną poprawę estetyki i zdecydowane zmniejszenie ruchomości zębów.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Podniebienie wyrznięty ząb 25.

Po odtworzeniu miejsca dla zęba 25., wprowadziłem go do łuku przywracając jego symetrię.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Ząb zatrzymany

Po ekstrakcji źle rokującego zęba 26., wciągnąłem do łuku zatrzymany ząb 25.

 • 001
 • 002
 • 003

 

Ząb nadliczbowy

Po ekstrakcji nadliczbowego siekacza 22, wyrównanie i dopasowanie zębów.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

Stłoczenie z pogłębionym nagryzem

Szeregowanie zębów i dopasowanie łuków zębowych aparatem stałym w 19 miesięcy.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Problematyczna jedynka

Pacjentka trafiła do mnie wysłana przez kolegę, który poprosił mnie o dokończenie leczenia. Odbudowałem koronę zęba 11., przekleiłem zamki na prawidłowe pozycje i po 6 miesiącach zakończyłem leczenie.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

Miniśruby, prostowanie trzonowców

Za pomocą miniśrub i pętli TMA ustawiłem trzonowce dolne. Aparatem stałym uszeregowałem pozostałe zęby.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011
 • 012

Aparat Hassa

Zwężenie szczęki. Rozbudowa za pomocą aparatu Hassa i retencja za pomozą aparatu bixelix.

 • 001
 • 002
 • 003Aparat Hass’a
 • 004bihelix

 • 005
 • 006
 • 007

Intruzja trzonowców, miniśruby

Aby umożliwić odbudowę protetyczną brakujących zębów w dolnym łuku intruduję trzonowce górne lewe za pomocą wyciągów zaczepionych do miniśrub wkręconych w kość szczęki.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005Miniśruba
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

Miniśruby

Kolega ortodonta poprosił mnie o kontynuację leczenia pacjentka, gdzie wg niego stanął pod ścianą i nie wie co dalej. Wkręciłem trzy miniśruby i w ciągu kilku miesięcy spłyciłem nagryz i zakończyłem leczenie.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004Miniśruba ortodontyczna

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

Zamki niskiego tarcia, T1

Zamki T1 to najmniejsze zamki niskiego tarcia, ich konstrukcja powoduje, że opór na slocie zamka jest niższy, niż w zamkach innyego typu. Idealnie nadają się do wad średniej wielkości.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

Ekstruzja ortodontyczna korzenia

Pacjent ze złamanym siekaczem przyśrodkowym górnym lewym oraz koronami na zębach 11 i 21. Moim zadaniem było spłycenie nagryzu i ortodontyczna ekstruzja (wyciągnięcie) korzenia zęba 11, tak by możliwa była rekonstrukcja protetyczna koron siekaczy.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

Pętle pudełkowe, łuk TMA, zgryz krzyżowy

Indywidualnie doginane pętle na łuku TMA pozwalają na wykreowanie optymalnych sił ortodontycznych i szybkie ustawienie zębów. Stosuję to rozwiązanie z powodzeniem od ponad 15 lat.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007

Hyrax, miniśruby

Rozbudowa górnego łuku zębowego za pomocą aparatu ze śrubą hyrax. Z powodu brakujących czterech zębów w dolnym łuku, zastosowałem miniśruby do przesunięcia drugich trzonowców, by zmniejszyć luki.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004Hyrax

 • 005Miniśruby
 • 006

Technika pośrednia klejenia zamków

Technika pośrednia klejenia zamków ortodontycznych polega na przyklejeniu ich za pomocą szyny transferowej. Metoda pozwala na precyzyjne i szybkie umieszczenie zamków na zębach. Rutynowo stosowana w przypadku aparatów językowych. Można ją zastosować również w przypadku aparatów klasycznych.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004Szyna transferowa z zamkami

 • 005Technika pośrednia
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

Wybity siekacz

Pacjent po urazie (wypadek na nartach) ze względów ekonomicznych nalegał na wersję z zamknięciem ortodontycznym luki po wybitym siekaczu. Najlepszym wyjściem było by leczenie techniką CAD z odtworzeniem protetycznym utraconego zęba. Leczenie kompromisowe uznałem za estetycznie akceptowalne. Prawy siekacz boczny przesunąłem w miejsce po wybitym zębie.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

Bihelix, zgryz krzyżowy

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004Bihelix

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

Zwężenie szczęki – aparat Hass’a, bihelix

Rozbudowa szczęki za pomocą aparatu Hass’a i retencja za pomocą aparatu bihelix. Wyrównanie i dopasowanie zębów aparatem stałym.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

zgryz krzyżowy, zatrzymany kieł

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007

Tyłozgryz, TFBC

Twin force bite corrector – aparat do wysuwania żuchwy w wadach klasy drugiej.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004Twin force bite corrector

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

Zgryz otwarty z tyłozgryzem

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006

 

Kontakt

 • Rejestracja
  (+48) 508 718 508
 • Gabinet
  ul. Jagiellońska 23
  Zakopane
 • Przyjmujemy
  pon. - pt.
  godz. 11:00 - 17:00
 • Napisz do nas

Offcanvas Menu