O technice CAD

 

Jako pierwszy w Polsce wprowadziłem technikę CAD (Coordinated Arch Development® - Wielokierunkowa Jednoczesna Rozbudowa Łuków Zębowych) na stałe do praktyki ortodontycznej. Obecnie szkolę kolejne grupy lekarzy ortodontów w technice CAD, bazując na własnym doświadczeniu i własnych modyfikacjach protokołu terapii. Moim celem jest upowszechnienie metody, która pozwala rozwiązać zdecydowaną większość najtrudniejszych problemów ortodontycznych pacjentów, dając im piękny i stabilny uśmiech bez usuwania zębów.

 

Technikę CAD opracował dr Raphael L. Greenfield, D.Ds, M.Sc.D. z USA. W oparciu o kilkadziesiąt lat doświadczeń w zawodzie ortodonty i dziesiątek tysięcy wyleczonych pacjentów stworzył metodę, która za pomocą małych, przyjaznych biologicznie sił, pozwala na wyprostowanie zębów bez ich usuwania za to stabilnie i z doskonałym efektem estetycznym. Technikę CAD poznawałem podczas kolejnych kursów, wykładów i study clubu dr R. Greenfielda.

 

Wielokierunkowa Jednoczesna Rozbudowa Łuków Zębowych pozwala na ustawienie zębów w strefie neutralnej, czyli w przestrzeni gdzie równoważą się siły mięśni języka, warg i policzków. Dokonuje się tego poprzez jednoczesną rozbudowę łuków zębowych we wszystkich kierunkach w przestrzeni. Większość stosowanych przez ortodontów technik, powoduje przesunięcie zębów poza strefę neutralną, tym samym zmagają się oni jak i ich pacjenci z koniecznością noszenia do końca życia aparatów retencyjnych. Mimo tego dochodzi do nawrotów wady, recesji dziąsłowych, a usuniecie zębów powoduje zwężenie uśmiechu i często niekorzystne zmiany w profilu twarzy. Głównym źródłem problemów jest rozpoczynanie leczenia od założenia aparatu stałego i wdrożenie fazy niwelizacji. Wtedy dochodzi do często nieodwracalnych i szkodliwych zmian w ustawieniu zębów.

 

Wielokierunkowa Jednoczesna Rozbudowa Łuków Zębowych odwraca kolejność faz leczenia. Faza niwelizacji aparatem stałym zostaje zrealizowana na końcu leczenia, gdy łuki zębowe są już rozbudowane aparatami GMD i Lip Bumper. W ten sposób tworzy się miejsce na rozładowanie stłoczonych zębów przednich.

 

W efekcie powstaje piękny, szeroki i stabilny uśmiech, bez konieczności usuwania zębów i stosowania stałej dożywotniej retencji a ryzyko nawrotu wady jest minimalne.

 

 

Lip bumper – pacjent 17 lat

Wielokierunkowa jednoczesna rozbudowa łuków zębowych za pomocą lip bumperów umożliwia stworzenie miejsca dla zębów przednich. Ba tym etapie tworzymy piękny szeroki uśmiech.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

Asymetryczny GMD

Taka konstrukcja aparatu pozwala na dystalizację jednej strony łuku zębowego. Celem jest jego rozbudowa, stworzenie miejsca dla siekaczy oraz poprawa symetrii łuków zębowych.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011

Zgryz przewieszony

Rozbudowa dolnego łuku zębowego, tak by wyeliminować zgryz przewieszony po stronie lewej możliwa dzięki poprzecznej aktywacji lip bumpera.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010

Lip bumper – rozbudowa łuków zębowych

Dzięki tej technice, rozbudowa łuków zębowych możliwa poprzedza niwelizację zębów aparatem stałym. Odroczenie założenia zamków daje szansę na naukę higieny i skraca czas noszenia aparatu stałego o połowę.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011
 • 012

Zatrzymany kieł

Koleżanka ortodontka poprosiła mnie o kontynuację leczenia pacjentki. W pierwszym kroku zdjąłem aparat stały i odsłoniłem na podniebieniu kła. Po 6 miesiącach pojawiła się jego korona. Następnie za pomocą górnego i dolnego lip bumpera oraz wyciągu zewnątrzustnego – head gear- odtworzyłem miejsce dla kła. Wtedy wprowadzenie kła do łuku było prostym zadaniem.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011
 • 012

 • 013
 • 014
 • 015

Zawężona koperta funkcjonalna

To częsta dolegliwość, skutkująca ścieraniem siekaczy lub problemami ze stawami skroniowo żuchwowymi. W tym przypadku główną przyczyną jest dysproporcja w długości łuków zębowych. W szczęce brakuje dwóch przedtrzonowców, w żuchwie jest komplet zębów. Aby uniknąć ekstrakcji wyrównawczych w dolnym łuku, co pociągnęłoby za sobą popsucie profilu, zdecydowałem się na dystalizację dolnych zębów za pomocą lip bumpera.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010

Dysproporcja w długości łuków

Różnica w ilości zębów w górnym i dolnym łuku wyznaczyła plan leczenia polegający na odtworzeniu miejsca dla dwóch górnych przedtrzonowców. Dzięki temu uniknąłem konieczności ekstrakcji wyrównawczych w dolnym łuku zębowym. Zastosowanie lip bumpera do dystalizacji i zębów dolnych pozwoliło na bezpieczne rozładowanie stłoczonych siekaczy dylnych w strefie neutralnej.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011
 • 012

Całkowity brak miejsca dla zęba 15.

Terapia lip bumperem to idealne rozwiązanie dla pacjentów w okresie wymiany uzębienia. Higieniczny, prosty w budowie aparat pozwala uzyskać rozbudowę łuków zębowych nieosiągalną innymi metodami.
Po kilkunastu miesiącach, zablokowany ząb pojawił się na swoim miejscu.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011
 • 012

Wada klasy 3

Rozbudowa łuków zębowych z jednoczesną dystalizacją łuku dolnego za pomocą lip bumpera.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011
 • 012

 • 013
 • 014

Dystalizator GMD

GMD pozwala na asymetryczną dystalizację prawej i lewej strony łuku zębowego. Jest dobrze tolerowanym aparatem, działającym bez konieczności współpracy ze strony pacjenta.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011

Wielokierunkowa Jednoczesna Robudowa Łuków Zębowych

Piękne działanie lip bumperów. Rozbudowa łuków małymi, biologicznie przyjaznymi siłami w okresie, kiedy żaden inny aparat nie jest tak skuteczny jak lip bumper.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010

Spektakularna rozbudowa łuków

Pacjentka 9 letnia, która wg klasycznej ortodoncji miała by prawdopodobnie usunięte cztery stałe przedtrzonowce z powodu narastającego niedoboru miejsca w łukach zębowych. Dzięki technice CAD, w okresie wymiany uzębienia, udało mi się odzyskać brakujące miejsce.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010

Coordinated Arch Development – GMD

Rozbudowa łuku górnego za pomocą dystalizatora GMD. Pacjentka trafiła do mnie ze skierowaniem na usunięcie zębów stałych. Zaproponowałem leczenie wg techniki CAD, bez ekstrakcji. Spektakularny efekt i radość pacjentki – bezcenne!

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011
 • 012

Lip Bumper – rozbudowa łuków zębowych

W okresie wymiany uzębienia technika CAD sprawdza się najlepiej. Aparat noszony jest 24 godziny na dobę. To gwarantuje postępy w leczeniu.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011
 • 012

 • 013

Asymetryczne GMD, asymetryczny lip bumper

Bardzo trudny przypadek. Bez techniki CAD i współpracy pacjenta nie możliwe było by leczenie bez usunięcia stałych zębów. Tymczasem niemożliwe stało się możliwe :)

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011

Rozbudowa łuków zębowych przy braku czterech przedtrzonowców

Usunięcie w przeszłości czterech zębów spowodowało zwężony uśmiech i nie uchroniło przed pojawieniem się stłoczeń. Mim celem było poszerzenie łuków zębowych a potem niwelizacja zębów. W tym zadaniu pomógł mi górny łuk podniebienny i dolny lip bumper.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011
 • 012

Równia pochyła, lip bumper

Po przerzuceniu siekaczy górnych ze zgryzu krzyżowego nadszedł czas na rozbudowę łuków zębowych lip bumperami. Dramatyczny niedobór miejsca w obu łukach został naprawiony.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011
 • 012

 • 013

Klasa 2, technika CAD

Dystalizacja górnych zębów aparatem GMD pozowliła na dopasowanie łuków zębowych z prawidłową pozycją siekaczy.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011
 • 012

 • 013
 • 014

Lip Bumper

Spektakularne odzyskanie miejsca dla zębów uchroniło pacjenta przed ekstrakcją zębów stałych.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011

Niwelizacja i dopasowanie łuków zębowych za pomocą dystalizatora GMD

Wielokierunkowa Jednoczesna Rozbudowa Łuków Zębowych pozwala na ustawienie zębów w strefie neutralnej, co daje gwarancje stabilności i eliminuje konieczność stosowania stałych retainerów.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011

Rozbudowa Lip Buperem u pacjenta dorosłego

Lip bumper to doskonałe narzędzie do rozbudowy łuków zębowych nie tylko u dzieci. U pacjentów dorosłych z problemami periodontologicznymi rozpoczynanie leczenia ortodontycznego od założenia aparatu stałego często kończy się pogłębieniem recesji dziąsłowych. Rozbudowa wg CAD, pozwala na stworzenie miejsca, tak że niwelizacja zębów przednich następuje w strefie neutralnej, co chroni przyzębie i gwarantuje stabilny efekt leczenia.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009
 • 010
 • 011
 • 012

 • 013
 • 014
 • 015
 • 016

 • 017
 • 018

GMD i lip bumper u pacjenta dorosłego

Duże stłoczenie i leczenie ortodontyczne bez usuwania zębów. Piękny efekt dystalizacji i stworzenia miejsca w przednich odcinkach łuków zębowych. Szeregowanie zębów nastąpi w strefie neutralnej, tym samym osiągnę stabilny efekt bez konieczności zakładania stałej retencji. Klasyczna technika ortodontyczna, czyli rozpoczynanie leczenia od założenia aparatu stałego nie daje takich możliwości.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

 • 005
 • 006
 • 007
 • 008

 • 009

Kontakt

 • Rejestracja
  (+48) 508 718 508
 • Gabinet
  ul. Jagiellońska 23
  Zakopane
 • Przyjmujemy
  pon. - pt.
  godz. 11:00 - 17:00
 • Napisz do nas

Offcanvas Menu