Droga zawodowa

 • Praktyki zagraniczne w Niemczech, w 1997 r.: dr H. Herman (lekarz stomatolog, specjalista ortopedii szczękowej), dr med. dent. J. Lange (lekarz stomatolog),dr M. Zweigar (lekarz stomatolog, specjalista chirurgii szczękowej).
 • Staż podyplomowy w Zakładzie Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, w latach 1998-1999 r.
 • Studia Doktoranckie w Zakładzie Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, w latach 1999-2002 r.
 • Uzyskanie akredytacji na specjalizację z ortodoncji - 2002 r.
 • Obrona pracy doktorskiej i uzyskanie tytułu Doktora Nauk Medycznych z najwyższym wyróżnieniem (summa cum laude) - 2002 r.
 • Otwarcie praktyki ortodontyczno-stomatologicznej w Zakopanem - 2003 r.
 • Rozpoczęcie leczenia techniką lingwalną - 2004 r.
 • Wdrożenie techniki AOO - chirurgicznego wspomagania w leczeniu ortodontycznym - 2005 r.
 • Uzyskanie tytułu specjalisty ortodonty – 2006 r.
 • Wdrożenie techniki CAD- Wielokierunkowa Jednoczesna Rozbudowa Łuków Zębowych - 2012 r.
 • Rozpoczęcie szkoleń lekarzy stomatologów w zakresie techniki CAD.

Certyfikaty

 • 1900
 • 1900a
 • 1901
 • 1902

 • 1999-09-22-Ulm
 • 2000-06-15-Hasund
 • 2000-06-15-Szczecin
 • 2001-03-08-Flutter

 • 2001-06-19-EOS-Ghent
 • 2002-04-13-Segner
 • 2002-10-05-Miethke
 • 2002-10-12-Hasund

 • 2003-03-22-PTS-Wawa
 • 2003-09-19-Szczecin
 • 2003-09-21-Wiechmann
 • 2004-03-01-Sts

 • 2004-11-05-Marcotte
 • 2005-01-21-Wrocaw
 • 2005-04-09-Wiechmann
 • 2005-04-10-Wiechmann

 • 2005-04-13-Szcz
 • 2005-06-18-Szcz
 • 2005-10-07-Burstone
 • 2005-3-05-Szcz

 • 2006-04-05-spec
 • 2006-10-01-PTO
 • 2006-10-20-Ferguson-foto
 • 2006-10-20-Ferguson

 • 2007-11-09-Cozzani
 • 2007-12-7-MBT
 • 2008-04-21-Kokich
 • 2009-01-10-Podesta

 • 2009-03-20-McNamara
 • 2009-11-Segner
 • 2009-12-09-IP
 • 2010-02-10-MiP

 • 2010-03-12-OIL
 • 2010-04-10-Owczarczak
 • 2010-05-12-MiP
 • 2010-10-13-MiP

 • 2010-10-15-TenBrook-foto
 • 2010-10-15-TenBrook
 • 2010-12-08-MiP
 • 2011-03-03-CCSVI

 • 2011-04-08-Krakw
 • 2011-04-13-MiP
 • 2011-11-4-Segner
 • 2011-12-09-Manzo-foto

 • 2011-12-09-Manzo
 • 2012-03-02-Greenfield
 • 2012-03-02-Grrenfield-foto
 • 2012-03-16-Warych

 • 2012-04-13-MIP
 • 2012-05-Kois-foto
 • 2012-05-Kois
 • 2012-06-14-Pietruski-foto

 • 2012-06-14-Pietruski
 • 2012-10-19-Greenfield
 • 2013-01-31-MiP
 • 2013-02-23-CCSVI

 • 2013-02-24-CCSVI
 • 2013-03-09-IORP
 • 2013-03-09-rtg
 • 2013-03-09-rtg1

 • 2013-03-09-rtg2
 • 2013-06-02-IAO
 • 2013-06-02-mew
 • 2013-06-02-mewj

 • 2013-09-06-Storino
 • 2013-11-08-GreenfieldD
 • 2014-09-19-Greenfield-foto
 • 2014-09-19-Greenfield

 • 2015-01-09-Opole
 • 2015-01-09-OpolePiskorski
 • 2015-01-10OpoleHasund
 • 2015-05-mulligan

 • 2015-09-04-Greenfield
 • 2015-09-05fotoGreenfield
 • 2015-09-17-PTO-Szczecin_Dominik
 • 2015-09-17-ZjazdPTO

 • 2015-09-PTO-f1
 • 2015-09-PTO2f
 • 2015-10
 • 2016-01-08-Opole0001

 • 2016-01-08-Opole0002
 • 2016-01-08-Opole0007
 • 2016-05-14-Dentopolis
 • 2016-09-16-gree

 • 2016-09-16-rek
 • 2016-09-16
 • 2017-05-19-Hang
 • 2017-10-06-Gree

 • 2017-10-06-Grrenfield-1
 • 2017-10-06-Moles-2
 • 2017-10-06-moles
 • 2017-11-02-Mew

 • 2018-03-03-Szczyrk-PTO
 • Clipboard01
 • Clipboard02
 

Publikacje

Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjentów z progenią - doświadczenia własne.[Orthodontic and surgical treatment of patients with mesiocclusion].Izabella Doniec-Zawidzka, Hanna Bielawska, Robert Kowalczyk, Dominik Piskorski. Biul. Inf. Koła Ortod. w Szczecinie 2005 nr 9 s. 35-43 il. tab. Bibliogr.

Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjentów z progenią - doświadczenia własne. Orthodontic and surgical treatment of patients with mesiocclusion. Izabella Doniec-Zawidzka, Hanna Bielawska, Robert Kowalczyk, Dominik Piskorski. Czas. Stom. 2004 t. 57 nr 11 s. 737-745 il. tab. bibliogr. streszcz. Summ.

Leczenie ortodontyczne pacjentów z prognacją żuchwy - doświadczenia własne. Orthodontic treatment of patients with mandibular prognathism - own experience. I[zabella] Doniec-Zawidzka, H[anna] Bielawska, R[obert] Kowalczyk, D[ominik] Piskorski. Więź ortodoncji z innymi dyscyplinami - nowe wyzwania i perspektywy. 7. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Lublin 25-28.09.2003. [B. m., 2003] s. 60-61.

Leczenie ortodontyczno-protetyczne pacjentki dorosłej - opis przypadku. Orthodontic-prosthetic treatment od adult patient - case report. D[ominik] Piskorski. Jubileusz 50-lecia Katedry Ortodoncji PAM oraz Koła Sekcji Ortodontycznej PTS [Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego] w Szczecinie 1953-2003, Szczecin 19-20 września 2003. Szczecin, 2003 s. 68.

Więcej publikacji

Recenzje

Recenzja
prof. dr hab.n.med.
Adama Masztalerza

Ocena rozprawy doktorskiej lek. stom. Dominika Piskorskiego pt. Ocena skuteczności leczenia ortodontycznego za pomocą wskaźnika PAR /Peer Assessement Rating Index/ Rozprawa lek. stom. Dominika Piskorskiego to praca wyróżniająca się walorami zarówno merytorycznymi, ...
prof. dr hab.n.med. Adam Masztalerz

Czytaj więcej

Recenzja
prof. dr hab.n.med.
Ireny Kościukiewicz-Michiewicz

Praca doktorska Dominika Piskorskiego trafia w lukę w badaniach podejmowanych na ten temat w kraju. Badania takie umożliwiają przeprowadzenie szeregu ocen, które pozwolą na wybór optymalnych metod i warunków w jakich leczenie ortodontyczne może być najskuteczniejsze.
prof. dr hab.n.med. Irena Kościukiewicz-Michiewicz

Czytaj więcej

Uzasadnienie
zgłoszenia o nagrodę
Prezesa Rady Ministrów

Rozprawa doktorska lekarza stomatologa Dominika Piskorskiego porusza, po raz pierwszy w Polsce, problem obiektywizacji wyników leczenia ortodontycznego. Dodatkowo w pracy uwzględniony został, nie poruszany dotąd w naszym kraju, czynnik ekonomiczny leczenia ortodontycznego.

Czytaj więcej

Kontakt

 • Rejestracja
  (+48) 508 718 508
 • Gabinet
  ul. Jagiellońska 23
  Zakopane
 • Przyjmujemy
  pon. - pt.
  godz. 11:00 - 17:00
 • Napisz do nas